Werkzaamheden

U bent opdrachtgever en bepaalt aan de hand van uw doelstelling uiteindelijk zelf welke inspanningen u van mij vraagt.
Voor een omgevingsvergunning is een schetsontwerp wellicht overbodig, waar een hoogwaardige verbouwing deze combineert met lichtstudies en 3d-visualisaties om vooraf een fotorealistische indruk te kunnen krijgen van het beoogde resultaat.

Hieronder staan enkele gangbare werkzaamheden.

Schetsontwerp / voorlopig ontwerp

 • In deze fase van de voorbereiding ontstaan vaak de vastomlijnde programma’s van eisen (wat gaan we bouwen), neergelegd in de eerste verkennende (hand)schetsen, 3d-schetsen en/of fotomontages.
 • Bepalende details worden iets verder uitgewerkt, alternatieven en bruikbaarheid afgewogen.
 • De schaal waarop gewerkt wordt kan varieren van de deurgreep tot het omringende landschap.
 • Alle stukken ten dienste aan het overleg tussen u en mij en om een afgewogen vervolgstap te kiezen.

3d-visualisaties

 • Met behulp van (bewegende) 3d-visualisaties kan ik nog beter duidelijk maken hoe de bouwkundige ingreep, of de voorgestelde verlichting ruimtelijk uitpakt.
 • Het gebruik strekt van eenvoudige 3d-studies van gevels en inrichting, via sfeerimpressies ten behoeve van een vooroverleg, tot fotorealistische interieurs waarin ook de armaturen worden meegenomen.

(Dag)lichtstudies

 • We maken onderscheid in functioneel-, accent en sfeerlicht. Afhankelijk van de vraag stel ik een oplossing voor.
 • Ik praat over het te kiezen armatuur, maar ook de verlichtingssterkte, de lichtverdeling.
 • Waar nodig kan het ontwerp worden voorzien van een cijfermatige onderbouwing om daglichtwaarden te bepalen, of uit te maken in welk jaargetijde het licht aan moet.

Vooroverleg en vergunning

 • Wat vergunningplichtig is wordt bij wet geregeld. om aanvragen te kunnen toetsen moeten de ingediende stukken (o.a. tekeningen) aan bepaalde eisen voldoen.
 • Architecten zijn bij uitstek degenen die weten wat nodig is en wat niet.
 • Als uw bouwwensen niet te verenigen zijn met een bestaand bestemmingsplan, dan kunnen we middels een zgn. vooroverleg proberen uit te vinden of er mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan aangepast te krijgen. De stukken hoeven aan minder strenge eisen te voldoen, maar een goede presentatie bewijst elke keer weer zijn waarde.
 • Ik kan u hierbij adviseren en zoveel uit handen nemen als u wenst.

Aanbesteding / bouwbegeleiding

 • Als de vergunning is afgegeven kunt u in principe gaan bouwen.
 • Bij het inschakelen van een aannemer is het te overwegen om in omschrijving en tekeningen vast te leggen wat u wilt. daarmee krijgt u wat u heeft bedacht.
 • De prijs van de aannemer moet aansluiten op deze bestekstukken. een architect kan de stukken verzorgen en beoordelen of een prijs redelijk is.
 • Om zeker te zijn dat de aannemer ook binnen de prijs bouwt wat u heeft afgesproken, of om in geval van onverwachte zaken de juiste beslissingen te nemen, kunt u mij opdracht geven om de directie te voeren over de bouwwerkzaamheden.
 • Bij de oplevering kan ik met en voor u bepalen of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Meer weten? Neem contact op!