Project Description

ontwikkeling Noordeinde Volendam

“Wanneer kunnen we beginnen?”, was kort gezegd de reactie van de voltallige commissie ruimtelijke ordening , maar een bestuurlijke crisis gooide (voorlopig) roet in het eten. Verder ruimtelijke ontwikkelingen in de regio lijken er voor te zorgen dat de voorgestane mengvorm van wonen en industrie voorlopig op de lange baan gaat. Volg met interesse.

Meer weten? Neem contact op!