Project Description

nieuwbouw woning Kloosterdijk 2a

Net in het zogenaamde “Buitengebied” gelegen deel van Monnickendam stond voorheen een molen. In de zestiger jaren is deze helaas afgebrand en ondanks verwoede pogingen om hem weer in zijn glorie te herstellen bleven de bijbehorende loodsen het enige dat herinnerde aan de tijd dat er nog hout werd verzaagd.

Bouwen buiten bestaand stedelijk gebied is geen sinecure als het gaat om de bescherming die deze locaties genieten in provinciale verordeningen. In de samenwerking met een regionaal goed ingewerkt stedenbouwkundig adviseur is er voor gekozen enigszins aan te sluiten bij de historie van de plek, door de uitstraling van de nieuw op te richten woning en bijgebouwen aan te laten sluiten bij de oorspronkelijke vormen van de bebouwing.

Meer weten? Neem contact op!